Errata

  • Op pagina 44 van het boek staat in tabel 2.7 in de kolom ´percentage van het totaal´ bij categorie ´geen antwoord gegeven´10%. Dit moet echter 50% zijn. 
    
  • Op pagina 118 van Statistiek in stappen staat de volgende onjuiste informatie: "Stel dat er 20 ballen in de bak zitten: 10 gouden en 20 blauwe ballen"
    
   Dit moet zijn: "Stel dat er 20 ballen in de bak zitten: 10 gouden en 10 blauwe ballen"
    
     
  • Op pagina 188, in het voorbeeld over de vakantie uitgaven staat dat "175 mensen" aan het onderzoek meededen.  
    
   Dat moet zijn: "180 mensen" (100 mannen en 80 vrouwen).
    
   Met die juiste cijfers ook onder punt 6 komt men op de t-waarde van 8,33 uit. Ook bij punt 7 klopt dit niet, het moet zijn: "80 vrouwen".
    
    
  • In paragraaf 6.4.3 op pagina 191 wordt verwezen naar het voorbeeld over vakantie-uitgaven. Er staat: "t (173)" 

   Dat moet zijn: "t (178)"
    
   Ook staat er twee maal "SD = 400", terwijl dat "SD = 20" moet zijn.