Rekentools

  F-toets

  Met de F-toetscalculator kun je eenvoudig de overschrijdingskans van je toets voor verschillen tussen meer dan twee groepen berekenen.

  Wat je nodig hebt? Df1 en Df2 en je F-waarde.

   

  t-toets

  Met de t-toets-calculator kun je de eenzijdige en tweezijdige overschrijdingskansen van de t-test berekenen. Je hebt het aantal vrijheidsgraden nodig en de t-waarde die je hebt uitgerekend.

  Met stattrek kun je ook de kritieke grenswaarde berekenen als je het significantieniveau hebt en het aantal vrijheidsgraden.

   

  z-toets

  Bij Fourmilab kun je zowel de z-waarde berekenen bij een significantieniveau als de overschrijdingskans bij een bepaalde z-waarde.

   

  Chi-kwadraattoets

  Bij Fourmilab kun je ook een chi-kwadraat-calculator vinden. Deze rekent zowel de kritieke grenswaarden voor je uit als de overschrijdingskans bij een testwaarde.

   

  Wiskundeacademie.nl

  Op wiskundeacademie.nl vind je uitleg met video's over allerlei wiskundige en statistische onderwerpen op HAVO/VWO niveau. 


  WynneConsult

  WynneConsult is een bureau voor onderzoek en statistiek. Het bureau onderhoudt een zeer volledige website voor statistische consultancy, die voor iedereen toegankelijk is. Op deze website vind je tools voor het berekenen van overschrijdingskansen en kritieke waarden:

  www.wynneconsult.com

   

  Rekentool steekproefomvang

  Op de website allesovermarktonderzoek.nl vind je een steekproefcalculator. Leuk voor als je weet hoe groot je populatie is en wat je verwachtingen zijn over de uitkomst!